Integritetspolicy

«faunaoutdoor.wp.monsterweb.no» eller «Company» har åtagit sig att skydda din personliga information och integritet. Denna sekretessutlåtande beskriver Faunaoutdoors informationspraxis.

 1. Hemsidor som omfattas av sekretesspolicyen

Denna sekretesspolicy beskriver informationspraxiserna för webbplatser som länkar till uttalandet: https://faunaoutdoor.no (vidare benämnt «faunaoutdoor.wp.monsterweb.nos webbsidor» eller «Företagets hemsida»).

Ansökningar kan publiceras av faunaoutdoor.wp.monsterweb.no eller tredje part. När ansökningar publiceras av faunaoutdoor.wp.monsterweb.no gäller denna sekretesspolicy. När ansökningar publiceras av en tredje part gäller inte denna sekretesspolicy för tredje parts privata uttalanden.

faunaoutdoor.wp.monsterweb.nos webbsidor kan innehålla länkar till andra webbplatser, och faunaoutdoor.wp.monsterweb.no ansvarar inte för informationspraxis eller innehåll på sådana andra webbplatser. Företaget uppmuntrar dig att granska sekretesspolicyerna för andra webbplatser för att förstå deras informationspraxis.

 1. Personuppgifter

Totalt erbjuder faunaoutdoor.wp.monsterweb.no ett antal tjänster som kollektivt kallas «Tjänsten». faunaoutdoor.wp.monsterweb.no hämtar information från den person som besöker företagets hemsida («besökare») och enskild person som registrerar sig för användningen av tjänsten («kunder»).

När du uttrycker intresse för att ta emot ytterligare information om Tjänsten eller registrerar dig för att använda Tjänsten, kräver faunaoutdoor.wp.monsterweb.no att du lämnar kontaktinformation till företaget. Det kan exempelvis vara namn, företagsnamn, adress, telefonnummer och e-postadress («Obligatorisk kontaktinformation»). faunaoutdoor.wp.monsterweb.no kan också be dig att lämna ytterligare information, som företagets årliga inkomst, antal anställda eller bransch («Valfri information»). Obligatorisk kontaktinformation, faktureringsuppgifter och frivillig information kallas kollektivt som «Data om faunaoutdoor.wp.monsterweb.no-kunder».

faunaoutdoor.wp.monsterweb.no kan också samla information genom regelbundna informationsinsamlingsverktyg medan man navigerar på företagets hemsida. Det kan innefatta kakor och fyrkanter, som vidare kallas «Webbsida navigationsinformation». Webbsida navigationsinformation innehåller standardinformation om din webbläsare (t.ex. webbläsartyp och webbläsarspråk), din IP-adress («IP») och dina åtgärder på företagets webbplats (som webbsidor som visas och länkar som klickas på).

 1. Användning av samlad information

Företaget använder insamlade data om faunaoutdoor.wp.monsterweb.no kunder för att utföra de begärda tjänsterna. Om du till exempel fyller i en «kontakta mig” webbformulär, använder bolaget de uppgifter som lämnats för att kontakta dig angående ditt intresse för Tjänsten.

Företaget kan också använda uppsamlade data om faunaoutdoor.wp.monsterweb.no-kunder för marknadsföring. Företaget kan bland annat använda information som du tillhandahåller för att kontakta dig för att diskutera ditt intresse för faunaoutdoor.wp.monsterweb.no och Tjänsten, samt skicka information om Bolaget och dess dotterbolag. Det här kan vara information om kampanjer och evenemang.

faunaoutdoor.wp.monsterweb.no använder webbplatsens navigationsinformation för att tjäna och förbättra företagets hemsida. Företaget kan även använda webbplatsens navigationsinformation i kombination med erhållna data om faunaoutdoor.wp.monsterweb.no-kunder för att kunna erbjuda personlig information om företaget.

 1. Webbsida navigationsinformation

faunaoutdoor.wp.monsterweb.no använder vanliga verktyg för insamling av information, till exempel cookies och webbplatser, medan man navigerar på företagets webbsidor («Site Navigation Information»). I detta avsnitt i sekretesspolicy beskrivs vilka typer av navigeringsinformation som företaget kan samla in och hur företaget kan använda den här informationen.

Kakor (cookies)

faunaoutdoor.wp.monsterweb.no använder cookies för att göra samspelet mellan företagets webbsidor enkelt och meningsfullt. När du besöker ett av bolagets webbplatser skickar faunaoutdoor.wp.monsterweb.no sina servrar en kaka till din dator. Aligen kan cookies inte identifiera dig, de känner bara igen din webbläsare. Om du inte väljer att identifiera dig själv för faunaoutdoor.wp.monsterweb.no, antingen genom att svara på ett erbjudande, öppna ett användarkonto eller fylla i ett webbformulär (till exempel en «kontakta mig»), är du anonym för företaget.

Det finns två typer av cookies: Sessionsberoende cookies och ihållande cookies. Sessionsberoende cookies finns endast för en session eller session. De försvinner när du stänger webbläsaren eller stänger av datorn. Permanenta cookies kvarstår på din dator när du stänger webbläsaren eller stänger av datorn.

Om du har valt att identifiera dig själv för faunaoutdoor.wp.monsterweb.no använder företaget övningsberoende cookies som innehåller krypterad information. På så sätt kan företaget göra en unik identifiering av dig. Varje gång du loggar in på Tjänsten lagras en sessionbaserad cookie i din webbläsare, som innehåller en krypterad, unik identifierare som är associerad med ditt konto. Dessa sessionberoende cookies tillåter företaget att identifiera dig när du är inloggad i Tjänsten och att behandla dina online transaktioner och förfrågningar. Sessionsberoende cookies krävs för att använda tjänsten.

faunaoutdoor.wp.monsterweb.no använder vanliga cookies för att identifiera webbläsare som tidigare har besökt företagets hemsida, och dessa kan bara läsa och använda företaget. När du köper tjänsten eller tillhandahåller företaget dina personuppgifter har du fått en unik identifierare. Den här unika identifieraren är kopplad till en fast cookie som företaget lagrar i din webbläsare. Företaget är särskilt försiktig med säkerheten och konfidentialiteten av informationen som lagras i vanliga cookies, och företaget lagrar exempelvis inte lösenord i fasta cookies. Om du inaktiverar webbläsarens förmåga att acceptera cookies kan du navigera på företagets hemsida men inte använda tjänsten.

faunaoutdoor.wp.monsterweb.no kan använda information från sessionberoende och fasta cookies i kombination med data om faunaoutdoor.wp.monsterweb.no-kunder för att dela information om företaget och tjänsten med dig.

Webbeacons (beacons)

faunaoutdoor.wp.monsterweb.no använder webbbeacons ensamma eller i kombination med cookies. Dessa används för att sammanställa information om användningen av bolagets hemsida och interaktion med e-post från bolaget till kunder och besökare. Webbeacons är tydliga elektroniska bilder som kan identifiera vissa typer av information på din dator, till exempel cookies, när du besöker en viss webbplats som antingen är ansluten till webbplatsen eller beskriver en webbplats som är associerad med webbhotellet. Till exempel kan faunaoutdoor.wp.monsterweb.no placera webbbeacons i e-postmeddelanden inom marknadsföring. Dessa kommer att kunna informera företaget när du klickar på en länk i det e-postmeddelande som sedan leder dig till ett av bolagets webbplatser. faunaoutdoor.wp.monsterweb.no använder webbbeacons för att driva och förbättra bolagets webbplatser och e-postkommunikation. faunaoutdoor.wp.monsterweb.no kan använda information från webbhotell i kombination med data om faunaoutdoor.wp.monsterweb.no kunder för att dela information om företaget och tjänsten med dig.

IP-adresser

När du besöker faunaoutdoor.wp.monsterweb.no hemsida samlar företaget din IP-adress («IP») för att spåra och samla identifierbar icke-personlig information. Till exempel använder faunaoutdoor.wp.monsterweb.no IP-adresser för att övervaka de regioner där kunder och besökare navigerar på företagets webbsidor.

faunaoutdoor.wp.monsterweb.no samlar också IP-adresser från kunder när de loggar in på Tjänsten, som ingår i företagets säkerhetsfunktioner «Identity Confirmation» och «IP Range Restrictions».

Tredjeparts cookies

faunaoutdoor.wp.monsterweb.no engagerar ibland tredje part att spåra och analysera identifierbar icke-personlig användning och volymstatistikinformation från personer som besöker bolagets hemsida. faunaoutdoor.wp.monsterweb.no kan också använda andra tredjeparts cookies för att spåra resultatet av företagets annonser. Informationen som lämnas till en tredje part innehåller inte personuppgifter, men är av sådan art att det kan vara associerat med personlig information efter att bolaget har mottagit det. Denna sekretesspolicy täcker inte användningen av cookies från tredje part.

 1. Öppna forum, hänvisa till en vän och kundrecensioner

faunaoutdoor.wp.monsterweb.no kan erbjuda forum, bloggar eller chattrum på bolagets hemsida. Eventuell identifierbar personlig information som du väljer att tillhandahålla på sådana webbplatser kan läsas, samlas in och / eller användas av någon som besöker dessa webbplatser och kan också användas för att skicka oönskade meddelanden. faunaoutdoor.wp.monsterweb.no ansvarar inte för identifierbar personlig information som du väljer att dela på sådana webbplatser.

Kunder och besökare kan välja att använda företagets hänvisningstjänst för att informera vänner om bolagets hemsida. När du använder hänvisningstjänsten frågar företaget om din väns namn och e-postadress. faunaoutdoor.wp.monsterweb.no skickar sedan ut ett engångs e-postmeddelande som inbjuder honom eller henne att besöka bolagets hemsida. faunaoutdoor.wp.monsterweb.no lagrar inte denna information.

 1. Dela information erhållen

faunaoutdoor.wp.monsterweb.no kan dela Data om faunaoutdoor.wp.monsterweb.no-kunder med företagets försäljningsagenter så att de på företagets vägnar kan komma i kontakt med kunder och besökare som har lämnat sina kontaktuppgifter. faunaoutdoor.wp.monsterweb.no kan även dela data på faunaoutdoor.wp.monsterweb.no-kunder med företagets försäljningsagenter för att säkerställa kvaliteten på den information som lämnas. Identifierbar personlig information kommer aldrig att delas, säljas, hyras eller användas av faunaoutdoor.wp.monsterweb.no för handelsändamål med tredje part.

faunaoutdoor.wp.monsterweb.no förbehåller sig rätten att avslöja identifierbar personlig information om bolagets kunder eller besökare om det krävs enligt lag eller om företaget rimligen anser att upplysningar är nödvändiga för att skydda bolagets rättigheter och / eller att följa en domstolsorder, domstolsbeslut eller juridisk process.

 1. Kommunikationspreferenser

faunaoutdoor.wp.monsterweb.no erbjuder kunder och besökare som ger sina kontaktuppgifter möjlighet att välja hur företaget använder informationen. Du kan skicka en förfrågan som anger dina kommunikationspreferenser till post@variosport.no. Kunderna kan inte reservera rätten att ta emot transaktionsrelaterade e-postmeddelanden som är kopplade till eget konto på faunaoutdoor.wp.monsterweb.no eller Tjänsten.

 1. Ändringar och uppdateringar

Dina informationskunder kan uppdatera eller ändra sin registreringsinformation genom att redigera deras användar- eller organisationsförteckningar. Det finns möjlighet att faunaoutdoor.wp.monsterweb.no kan erbjuda en lösning där du kan uppdatera en användarprofil. För att uppdatera organisationens information, logga in på https://faunaoutdoor.no med ditt faunaoutdoor.wp.monsterweb.no användarnamn och lösenord och klicka på «inställningar».

 1. Kunddata

faunaoutdoor.wp.monsterweb.no kunder som använder Tjänsten till värd / värddata och information («Kunddata»). faunaoutdoor.wp.monsterweb.no kommer aldrig att bli granskad, delad, distribuerad eller hänvisad till Kunddatan, förutom vad som krävs enligt lag. Individuella kunddata kan bara ses eller öppnas för att lösa ett problem, ge stöd för problem eller misstänkt olaglig aktivitet. Kunderna är ansvariga för att upprätthålla säkerheten och konfidentialiteten hos deras faunaoutdoor.wp.monsterweb.no användarnamn och lösenord.

 1. Säkerhet

faunaoutdoor.wp.monsterweb.no använder robusta säkerhetsåtgärder för att skydda kunddata från obehörig åtkomst, upprätthålla datakontroll och säkerställa korrekt användande av kunddata. När tjänsten används kommer Secure Socket Layer («SSL») att skydda kunddata med både serverautentisering och datakryptering. Dessa tekniker säkerställer att kunddata är säkra, säkra och tillgängliga endast för kunden till vilken informationen tillhör och till vilken kunden har tillhandahållit informationstillträde. faunaoutdoor.wp.monsterweb.no värdar / värdar sina webbplatser på säkra servrar som använder brandväggar och annan avancerad teknik för att förhindra obehörig störning eller åtkomst.

Eftersom företaget använder Tjänsten för att upprätthålla data på faunaoutdoor.wp.monsterweb.no-kunder, är denna information säkerställd på samma sätt som beskrivits ovan för kunddata.

 1. Ändringar i sekretesspolicyen

faunaoutdoor.wp.monsterweb.no förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy. faunaoutdoor.wp.monsterweb.no meddelar väsentliga ändringar av denna sekretesspolicy via Bolagets hemsida minst trettio (30) arbetsdagar innan ändringarna träder i kraft.

 1. Kontakta oss

Frågor angående denna sekretesspolicy eller informationspraxis på bolagets hemsida kan adresseras till;

Fauna of Scandinavia
Torget 12, 1830 Askim

post@variosport.no

Tlf. +47 69 89 57 70